Tolken Marrokaans

“Het is even wennen, maar dan gaat het zó gemakkelijk, praten met iemand wiens taal je niet spreekt”

 

Ik wil graag communiceren met de mensen om mij heen. In een ander land vraagt dat een andere taal. Gelukkig ben ik gezegend met een talenknobbel en heb ik weinig last van doorslaand  perfectionisme. Begonnen met woordjes als “ik houd van jou” heb ik zoveel bijgeleerd dat ik sinds de jaren ’80 werkzaam ben als tolk in de Marokkaans Arabische taal. Jan Hoogland, professor Arabisch en groot kenner van de Marokkaans Arabische taal, beoordeelde mijn functioneren  op het niveau ‘near-native’.

Hoewel ik al mijn communicatieve vaardigheden meeneem gaat het bij tolken om het overbrengen van de boodschap van twee personen die elkaars taal niet spreken. Het is hún gesprek, ik ben slechts facilitator.